Společnost Enep Group s.r.o. je výrobcem a dodavatelem reklamního zařízení Max Cube.

Enep Group s.r.o. kompletně zajišťuje outsourcing zařízení: 

  • vytipování vhodné lokality, vyřízení záboru, pronájem plochy 
  • na základě dodaných tiskových podkladů zajistí tisk a výrobu plachet (klient může dodat plachty vlastní - od svého dodavatele) 
  • provede montáž a demontáž reklamního zařízení včetně dopravy 
  • zhotoví kompletní dokumentaci realizace zadané kampaně

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Enep Group s.r.o

Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout